New Knowledge, pedagogies and approaches for teaching of Science, Maths and Technology in School Education to improve learning outcomes of Students

New Knowledge, pedagogies and approaches for teaching of Science, Maths and Technology in School Education to improve learning outcomes of Students
Last Date Nov 01,2015 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed.

Poor science and maths education (and English) accounts for 80 per cent of total students who fail in Tenth Board Examination. The low enrolment in science stream at higher ...

Poor science and maths education (and English) accounts for 80 per cent of total students who fail in Tenth Board Examination. The low enrolment in science stream at higher secondary level and poor-quality education is a constraint in development of scientific manpower in the country. Science and Maths education would need special attention. We need to deliberate and find workable strategies for strengthening the quality of teaching–learning processes for better outcomes; innovations and diversity of approaches in matters of curricula, pedagogies and use of technology to improve the learning levels.

See Details Hide Details
All Comments
Reset
Showing 712 Submission(s)
1740
zppsgureghar 4 years 11 months ago

प्रात्यक्षिकातून शिकणे ,भेटी देणे.,मुलाखती घेणे ,कृतीशील शिक्षण
पद्धती राबविणे .

620
ZHAGADEWADI PUNE 4 years 11 months ago

प्राथमिक शिक्षणापासूनच विज्ञान व गणिताचे मनोरंजक खेळांचे आयोजन करणे.विविध वैज्ञानिक प्रदर्शनास भेटी आयोजित करणे वमार्गदर्शन करणे.

740
WADAPURI PUNE 4 years 11 months ago

खर तर मराठी शाळा ह्या शाळेतील हुशार शिक्षकांवर चालतात .हुशार होतकरू शिक्षकांना शाळेची सर्व कामे सांभाळून विषयाचे अध्यापन नियोजनाप्रमाणे करावे लागते.परंतु गणित विज्ञान सारखे विषय हे प्रात्यक्षिक विषय असून प्रत्येक विद्यार्थ्याला सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा. पण विषयाशी संबंधित सहित्य व वेळ पुरेसा नसल्या कारणाने गणित व विज्ञान विषयात मुळे मागे पडतात. किंवा त्या विद्यार्थांना त्यांचे दुर्दैवाने सक्षम शिक्षक मिळत नाहीत. विज्ञान , गणितातील संबोध बर्याच अंशी शिकवनार्याचे स्पष्ट नसतात

1620
asha ravindra naik 4 years 11 months ago

प्राथमिक शिक्षणापासूनच विज्ञान व गणिताचे मनोरंजक खेळांचे आयोजन करणे.विविध वैज्ञानिक प्रदर्शनास भेटी आयोजित करणे वमार्गदर्शन करणे.

640
TARANGWADI PUNE 4 years 11 months ago

Introduce traditional experimental labs in mathematics, Science from 1st class on words to develop observation and determination skills from primary level and also technical education should be introduced in secondary level.

Sri Chelluboyina Siva Krishna, Doddipatla, West Goadavari, Andhra Pradesh.

660
BHATNIMGAON PUNE 4 years 11 months ago

introduce many traditional experimental labs in mathematics, Science from 1st class on words to develop observation and determination skills from primary level to upper primary level and also technical education with all subject should be introduced in secondary and higher secondary level.
bawada

660
BHATNIMGAON PUNE 4 years 11 months ago

1.नवोपक्रम राबवावेत .त्यासाठी प्रोत्साहन देणे.नवोपक्रमशील विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देणे.
2.विशेष वाहिनी संकेतस्थळ चालू करणे. मोहीम राबविणे. ज्ञानरचनावादाचा वापर कारणे नवीन तंत्र वापरणे.
3. प्रात्यक्षिकातून शिकणे ,भेटी देणे.,मुलाखती घेणे ,कृतीशील शिक्षण
पद्धती राबविणे .
bhatnimagaon
4.पालक सहभाग वाढविणे.बालशास्राचा समावेश कारणे.

620
GALANDWADI NO.1 PUNE 4 years 11 months ago

खर तर मराठी शाळा ह्या शाळेतील हुशार शिक्षकांवर चालतात .हुशार होतकरू शिक्षकांना शाळेची सर्व कामे सांभाळून विषयाचे अध्यापन नियोजनाप्रमाणे करावे लागते.परंतु गणित विज्ञान सारखे विषय हे प्रात्यक्षिक विषय असून प्रत्येक विद्यार्थ्याला सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा. पण विषयाशी संबंधित सहित्य व वेळ पुरेसा नसल्या कारणाने गणित व विविषयात मुळे मागे पडतात. किंवा त्या विद्यार्थांना त्यांचे दुर्दैवाने सक्षम शिक्षक मिळत नाहीत. विज्ञान , गणितातील संबोध बर्याच अंशी शिकवनार्याचे स्पष्ट नसतात
galandwadi

3290
HARKULBUDRUK SINDHUDURG 4 years 11 months ago

introduce many traditional experimental labs in mathematics, Science from 1st class on words to develop observation and determination skills from primary level to upper primary level and also technical education with all subject should be introduced in secondary and higher secondary level.