#IndiaFightsCorona କୋଭିଡ଼-19

011 -23978046 କିମ୍ବା 1075, ncov2019[at]gov[dot]in (link sends e-mail)
ମାଇଗଭ୍ ଆପ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‍ କରନ୍ତୁନବୀନତମ କୋଭିଡ ଅପ୍‌ଡେଟ୍ ପାଇଁ

କୋଭିଡ଼-19‌ ଦାସବୋର୍ଡ

as on : 26 Oct 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)
ସମୁଦାୟ ମାମଲା
79,09,959
45,148
ସକ୍ରିୟ
(8.26%)
6,53,717
14,437
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ
(90.23%)
71,37,228
59,105
ମୃତ୍ୟୁ
(1.50%)
1,19,014
480

SARS-CoV-2
(କୋଭିଡ-19) ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି

10,34,62,778 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା October 25, 2020
9,39,309 ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା October 25, 2020
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର 4,245
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 4,245
ସକ୍ରିୟ 204
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,983
ମୃତ୍ୟୁ 58
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ 8,07,023
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 8,07,023
ସକ୍ରିୟ 30,860
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 7,69,576
ମୃତ୍ୟୁ 6,587
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 14,244
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 14,244
ସକ୍ରିୟ 2,260
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 11,951
ମୃତ୍ୟୁ 33
ଆସାମ 2,04,171
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,04,171
ସକ୍ରିୟ 17,510
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,85,755
ମୃତ୍ୟୁ 906
ବିହାର 2,11,689
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,11,689
ସକ୍ରିୟ 9,722
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,00,918
ମୃତ୍ୟୁ 1,049
ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ 14,038
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 14,038
ସକ୍ରିୟ 653
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 13,167
ମୃତ୍ୟୁ 218
ଛତିଶଗଡ଼ 1,75,959
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,75,959
ସକ୍ରିୟ 23,743
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,50,398
ମୃତ୍ୟୁ 1,818
ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ୍ ନଗର ହାବେଳି ଆଣ୍ଡ୍ ଡାମନ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଉ 3,228
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,228
ସକ୍ରିୟ 51
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,175
ମୃତ୍ୟୁ 2
ଦିଲ୍ଲୀ 3,56,656
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,56,656
ସକ୍ରିୟ 26,744
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,23,654
ମୃତ୍ୟୁ 6,258
ଗୋଆ 42,242
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 42,242
ସକ୍ରିୟ 2,576
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 39,090
ମୃତ୍ୟୁ 576
ଗୁଜରାତ 1,67,011
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,67,011
ସକ୍ରିୟ 13,914
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,49,411
ମୃତ୍ୟୁ 3,686
ହରିୟାଣା 1,58,304
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,58,304
ସକ୍ରିୟ 10,295
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,46,282
ମୃତ୍ୟୁ 1,727
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 20,370
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 20,370
ସକ୍ରିୟ 2,489
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 17,590
ମୃତ୍ୟୁ 291
ଜାମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର 91,861
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 91,861
ସକ୍ରିୟ 7,565
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 82,858
ମୃତ୍ୟୁ 1,438
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 99,686
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 99,686
ସକ୍ରିୟ 5,844
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 92,976
ମୃତ୍ୟୁ 866
କର୍ଣ୍ଣାଟକ 8,02,817
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 8,02,817
ସକ୍ରିୟ 81,069
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 7,10,843
ମୃତ୍ୟୁ 10,905
କେରଳ 3,92,930
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,92,930
ସକ୍ରିୟ 96,688
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,94,910
ମୃତ୍ୟୁ 1,332
ଲଦାଖ 5,933
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 5,933
ସକ୍ରିୟ 736
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 5,126
ମୃତ୍ୟୁ 71
ଲାକ୍ଷାଦ୍ଵୀପ 0
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 0
ସକ୍ରିୟ 0
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 0
ମୃତ୍ୟୁ 0
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ 1,67,249
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,67,249
ସକ୍ରିୟ 11,237
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,53,127
ମୃତ୍ୟୁ 2,885
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 16,45,020
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 16,45,020
ସକ୍ରିୟ 1,41,001
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 14,60,755
ମୃତ୍ୟୁ 43,264
ମଣିପୁର 17,162
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 17,162
ସକ୍ରିୟ 4,166
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 12,857
ମୃତ୍ୟୁ 139
ମେଘାଳୟ 9,018
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 9,018
ସକ୍ରିୟ 1,605
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 7,332
ମୃତ୍ୟୁ 81
ମିଜୋରାମ 2,493
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,493
ସକ୍ରିୟ 290
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,203
ମୃତ୍ୟୁ 0
ନାଗାଲାଣ୍ଡ 8,626
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 8,626
ସକ୍ରିୟ 1,871
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 6,724
ମୃତ୍ୟୁ 31
ଓଡିଶା 2,81,215
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,81,215
ସକ୍ରିୟ 15,868
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,64,102
ମୃତ୍ୟୁ 1,245
ପୁଡୁଚେରୀ 34,193
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 34,193
ସକ୍ରିୟ 3,804
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 29,801
ମୃତ୍ୟୁ 588
ପଞ୍ଜାବ 1,31,055
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,31,055
ସକ୍ରିୟ 4,217
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,22,721
ମୃତ୍ୟୁ 4,117
ରାଜସ୍ଥାନ 1,86,243
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,86,243
ସକ୍ରିୟ 16,668
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,67,736
ମୃତ୍ୟୁ 1,839
ସିକିମ 3,835
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,835
ସକ୍ରିୟ 246
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,525
ମୃତ୍ୟୁ 64
ତାମିଲ ନାଡୁ 7,09,005
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 7,09,005
ସକ୍ରିୟ 30,606
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 6,67,475
ମୃତ୍ୟୁ 10,924
ତେଲେଂଗାନା 2,31,834
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,31,834
ସକ୍ରିୟ 18,611
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,11,912
ମୃତ୍ୟୁ 1,311
ତ୍ରିପୁରା 30,257
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 30,257
ସକ୍ରିୟ 1,845
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 28,069
ମୃତ୍ୟୁ 343
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ 4,70,270
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 4,70,270
ସକ୍ରିୟ 27,317
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 4,36,071
ମୃତ୍ୟୁ 6,882
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 60,376
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 60,376
ସକ୍ରିୟ 4,425
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 54,958
ମୃତ୍ୟୁ 993
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ 3,49,701
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,49,701
ସକ୍ରିୟ 37,017
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,06,197
ମୃତ୍ୟୁ 6,487
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର 4,245
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 4,245
ସକ୍ରିୟ 204
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,983
ମୃତ୍ୟୁ 58
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ 8,07,023
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 8,07,023
ସକ୍ରିୟ 30,860
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 7,69,576
ମୃତ୍ୟୁ 6,587
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 14,244
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 14,244
ସକ୍ରିୟ 2,260
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 11,951
ମୃତ୍ୟୁ 33
ଆସାମ 2,04,171
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,04,171
ସକ୍ରିୟ 17,510
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,85,755
ମୃତ୍ୟୁ 906
ବିହାର 2,11,689
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,11,689
ସକ୍ରିୟ 9,722
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,00,918
ମୃତ୍ୟୁ 1,049
ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ 14,038
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 14,038
ସକ୍ରିୟ 653
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 13,167
ମୃତ୍ୟୁ 218
ଛତିଶଗଡ଼ 1,75,959
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,75,959
ସକ୍ରିୟ 23,743
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,50,398
ମୃତ୍ୟୁ 1,818
ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ୍ ନଗର ହାବେଳି ଆଣ୍ଡ୍ ଡାମନ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଉ 3,228
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,228
ସକ୍ରିୟ 51
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,175
ମୃତ୍ୟୁ 2
ଦିଲ୍ଲୀ 3,56,656
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,56,656
ସକ୍ରିୟ 26,744
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,23,654
ମୃତ୍ୟୁ 6,258
ଗୋଆ 42,242
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 42,242
ସକ୍ରିୟ 2,576
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 39,090
ମୃତ୍ୟୁ 576
ଗୁଜରାତ 1,67,011
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,67,011
ସକ୍ରିୟ 13,914
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,49,411
ମୃତ୍ୟୁ 3,686
ହରିୟାଣା 1,58,304
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,58,304
ସକ୍ରିୟ 10,295
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,46,282
ମୃତ୍ୟୁ 1,727
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 20,370
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 20,370
ସକ୍ରିୟ 2,489
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 17,590
ମୃତ୍ୟୁ 291
ଜାମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର 91,861
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 91,861
ସକ୍ରିୟ 7,565
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 82,858
ମୃତ୍ୟୁ 1,438
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 99,686
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 99,686
ସକ୍ରିୟ 5,844
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 92,976
ମୃତ୍ୟୁ 866
କର୍ଣ୍ଣାଟକ 8,02,817
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 8,02,817
ସକ୍ରିୟ 81,069
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 7,10,843
ମୃତ୍ୟୁ 10,905
କେରଳ 3,92,930
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,92,930
ସକ୍ରିୟ 96,688
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,94,910
ମୃତ୍ୟୁ 1,332
ଲଦାଖ 5,933
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 5,933
ସକ୍ରିୟ 736
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 5,126
ମୃତ୍ୟୁ 71
ଲାକ୍ଷାଦ୍ଵୀପ 0
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 0
ସକ୍ରିୟ 0
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 0
ମୃତ୍ୟୁ 0
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ 1,67,249
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,67,249
ସକ୍ରିୟ 11,237
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,53,127
ମୃତ୍ୟୁ 2,885
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 16,45,020
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 16,45,020
ସକ୍ରିୟ 1,41,001
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 14,60,755
ମୃତ୍ୟୁ 43,264
ମଣିପୁର 17,162
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 17,162
ସକ୍ରିୟ 4,166
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 12,857
ମୃତ୍ୟୁ 139
ମେଘାଳୟ 9,018
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 9,018
ସକ୍ରିୟ 1,605
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 7,332
ମୃତ୍ୟୁ 81
ମିଜୋରାମ 2,493
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,493
ସକ୍ରିୟ 290
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,203
ମୃତ୍ୟୁ 0
ନାଗାଲାଣ୍ଡ 8,626
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 8,626
ସକ୍ରିୟ 1,871
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 6,724
ମୃତ୍ୟୁ 31
ଓଡିଶା 2,81,215
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,81,215
ସକ୍ରିୟ 15,868
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,64,102
ମୃତ୍ୟୁ 1,245
ପୁଡୁଚେରୀ 34,193
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 34,193
ସକ୍ରିୟ 3,804
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 29,801
ମୃତ୍ୟୁ 588
ପଞ୍ଜାବ 1,31,055
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,31,055
ସକ୍ରିୟ 4,217
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,22,721
ମୃତ୍ୟୁ 4,117
ରାଜସ୍ଥାନ 1,86,243
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 1,86,243
ସକ୍ରିୟ 16,668
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 1,67,736
ମୃତ୍ୟୁ 1,839
ସିକିମ 3,835
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,835
ସକ୍ରିୟ 246
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,525
ମୃତ୍ୟୁ 64
ତାମିଲ ନାଡୁ 7,09,005
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 7,09,005
ସକ୍ରିୟ 30,606
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 6,67,475
ମୃତ୍ୟୁ 10,924
ତେଲେଂଗାନା 2,31,834
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 2,31,834
ସକ୍ରିୟ 18,611
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 2,11,912
ମୃତ୍ୟୁ 1,311
ତ୍ରିପୁରା 30,257
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 30,257
ସକ୍ରିୟ 1,845
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 28,069
ମୃତ୍ୟୁ 343
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ 4,70,270
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 4,70,270
ସକ୍ରିୟ 27,317
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 4,36,071
ମୃତ୍ୟୁ 6,882
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 60,376
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 60,376
ସକ୍ରିୟ 4,425
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 54,958
ମୃତ୍ୟୁ 993
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ 3,49,701
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା 3,49,701
ସକ୍ରିୟ 37,017
ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 3,06,197
ମୃତ୍ୟୁ 6,487

କୋଭିଡ଼-19 ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥିତି

State/UTs ସମୁଦାୟ ମାମଲା ସକ୍ରିୟ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ Active Ratio Discharge Ratio Death Ratio
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

16,45,0206,059

1,41,001299

14,60,7555,648

43,264112

8.57%

88.80%

2.63%

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ

8,07,0232,997

30,860609

7,69,5763,585

6,58721

3.82%

95.36%

0.82%

କର୍ଣ୍ଣାଟକ

8,02,8174,439

81,0695,699

7,10,84310,106

10,90532

10.10%

88.54%

1.36%

ତାମିଲ ନାଡୁ

7,09,0052,869

30,6061,181

6,67,4754,019

10,92431

4.32%

94.14%

1.54%

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ

4,70,2702,032

27,317364

4,36,0712,368

6,88228

5.81%

92.73%

1.46%

କେରଳ

3,92,9306,843

96,688832

2,94,9107,649

1,33226

24.61%

75.05%

0.34%

ଦିଲ୍ଲୀ

3,56,6564,136

26,744277

3,23,6543,826

6,25833

7.50%

90.75%

1.75%

ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ

3,49,7014,127

37,017210

3,06,1973,857

6,48760

10.59%

87.56%

1.86%

ଓଡିଶା

2,81,2151,633

15,868454

2,64,1022,071

1,24516

5.64%

93.91%

0.44%

ତେଲେଂଗାନା

2,31,834582

18,611854

2,11,9121,432

1,3114

8.03%

91.41%

0.57%

ବିହାର

2,11,689431

9,722737

2,00,9181,161

1,0497

4.59%

94.91%

0.50%

ଆସାମ

2,04,171204

17,5102,761

1,85,7552,961

9064

8.58%

90.98%

0.44%

ରାଜସ୍ଥାନ

1,86,2431,821

16,668432

1,67,7362,240

1,83913

8.95%

90.06%

0.99%

ଛତିଶଗଡ଼

1,75,9591,368

23,743156

1,50,3981,499

1,81825

13.49%

85.47%

1.03%

ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ

1,67,249951

11,237240

1,53,1271,181

2,88510

6.72%

91.56%

1.72%

ଗୁଜରାତ

1,67,011919

13,91451

1,49,411963

3,6867

8.33%

89.46%

2.21%

ହରିୟାଣା

1,58,3041,240

10,295147

1,46,2821,086

1,7277

6.50%

92.41%

1.09%

ପଞ୍ଜାବ

1,31,055415

4,21760

1,22,721465

4,11710

3.22%

93.64%

3.14%

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ

99,686258

5,844122

92,976378

8662

5.86%

93.27%

0.87%

ଜାମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର

91,861532

7,565115

82,858639

1,4388

8.24%

90.20%

1.57%

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ

60,376221

4,425117

54,958329

9939

7.33%

91.03%

1.64%

ଗୋଆ

42,242211

2,576116

39,090321

5766

6.10%

92.54%

1.36%

ପୁଡୁଚେରୀ

34,19381

3,804108

29,801187

5882

11.13%

87.16%

1.72%

ତ୍ରିପୁରା

30,25736

1,845147

28,069183

343

6.10%

92.77%

1.13%

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ

20,370157

2,489116

17,590272

2911

12.22%

86.35%

1.43%

ମଣିପୁର

17,162140

4,1661

12,857138

1391

24.27%

74.92%

0.81%

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ

14,24433

2,260137

11,951170

33

15.87%

83.90%

0.23%

ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼

14,03861

65321

13,16780

2182

4.65%

93.80%

1.55%

ମେଘାଳୟ

9,018136

1,60531

7,332104

811

17.80%

81.30%

0.90%

ନାଗାଲାଣ୍ଡ

8,626111

1,87154

6,72456

311

21.69%

77.95%

0.36%

ଲଦାଖ

5,93320

73654

5,12674

71

12.41%

86.40%

1.20%

ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର

4,24520

2045

3,98315

58

4.81%

93.83%

1.37%

ସିକିମ

3,83516

24620

3,52535

641

6.41%

91.92%

1.67%

ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ୍ ନଗର ହାବେଳି ଆଣ୍ଡ୍ ଡାମନ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଉ

3,2283

511

3,1752

2

1.58%

98.36%

0.06%

ମିଜୋରାମ

2,49346

29041

2,2035

0

11.63%

88.37%

0%

ଲାକ୍ଷାଦ୍ଵୀପ

0

0

0

0

0%

0%

0%

ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‍ ନମ୍ବର

 • ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର 03192-232102, 03192-234287
 • ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ: 0866-2410978
 • ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ: 104
 • ଆସାମ: 104
 • ବିହାର: 0612-2217681, 0612-2233806, 104
 • ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼: 0172-2752038, 0172-2752031, 0172-2704048
 • ଛତିଶଗଡ଼: 0771-282113, 0771-2446607, 0771-2440608
 • ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ୍ ନଗର ହାବେଳି ଆଣ୍ଡ୍ ଡାମନ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଉ: 104, 1077, 0260-2642106, 0260-2630304
 • ଦିଲ୍ଲୀ: 011-22307145
 • ଗୋଆ: 104
 • ଗୁଜରାତ: 079-23251900, 079-23251908, 104
 • ହରିୟାଣା: 0172-2545938
 • ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ: 0177-2628940, 0177-2629439, 104
 • ଜାମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର: 0191-2549676, 0191-2520982, 0194-2440283, 0194-2452052, 0194-2457313
 • ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 0651-2282201, 0651-2284185, 0651-223488, 181, 104
 • କର୍ଣ୍ଣାଟକ: 080-46848600, 1075, 104
 • କେରଳ: 0471-2552056, 0471-25521056
 • ଲଦାଖ: 01982-256462, 01982-257416, 01982-258960
 • ଲାକ୍ଷାଦ୍ଵୀପ: 104/ 04896-263742
 • ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: 022-22024535
 • ମଣିପୁର: 1800-345-3818
 • ମେଘାଳୟ: 108, 0364-2224100, 0364-2590623
 • ମିଜୋରାମ: 102
 • ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ: 104, 1075, 181,0755-2411180,0755-2704201, 0729-22344
 • ନାଗାଲାଣ୍ଡ: 0370-2291122, 0370-2270338
 • ଓଡିଶା: 104, 0674-2534177
 • ପୁଡୁଚେରୀ : 104, 1070, 1077, 0413-2253407
 • ପଞ୍ଜାବ: 104
 • ରାଜସ୍ଥାନ: 0141-2225000, 0141-2225624
 • ସିକିମ : 104, 03592-284444
 • ତାମିଲ ନାଡୁ: 0471-2552056, 0471-25521056
 • ତେଲେଂଗାନା: 104, 040-23286100
 • ତ୍ରିପୁରା: 0381-2315879, 0381-2412424, 0381-2413434
 • ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: 0522-2237515
 • ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: 104
 • ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ: 1800-313-444222, 033-23412600

କୋଭିଡ଼-19 କରୋନା ଭାଇରସର ବଢ଼ୁଥିବା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ତଥା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଭାଇରସର ବିସ୍ତାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା

ଅପ୍‌ଡେଟ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Last Updated on Oct 26, 2020- 11:30 hrs

ମାଇଗଭ୍ ସୋସିଆଲ୍ ହବ୍

ମିଥ୍ ବୁଷ୍ଟର୍ସ /ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ

#MyGovMythsBusters #MyGovFactCheck

ଅନେକ ମିଛ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ।

ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ କରୋନାଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକ (ଯେପରିକି ଆସ୍ଥାମା, ଡାଇବେଟିସ୍, ହୃଦରୋଗ )ଏହି ଭୁତାଣୁ ଦ୍ବାରା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।